Acasa

CONFEUROPA Imprese a luat naştere pentru a oferi antreprenoriatului italienesc şi, în special, companiilor care fac parte din „Sistemul Confeuropa Imprese”, o abordare nouă şi transnaţională în ţările europene.

CONFEUROPA Imprese pleacă de la ipoteza opusă că există multe caracteristici sociale, economice, culturale şi sistemice care caracterizează aceste realităţi şi le fac interdependente şi strâns legate. În acest scop, urmând dinamica asociaţiilor antreprenoriale din ţările europene, CONFEUROPA Imprese se propune ca un colector al nevoilor companiilor care privesc cu interes această zonă geografică.

CONFEUROPA Imprese este convinsă că, companiile, angajate să-şi consolideze şi să califice procesele de internaţionalizare, pot găsi în „Sitemul Confeuropa Imprese” o oportunitate importantă pentru dezvoltarea activităţilor lor, mai ales, pentru a deschide noi canale comerciale şi a oferi noi puncte de vânzare economice pentru care tinde să facă cunoscut şi apreciat un serviciu, un produs sau o idee.

Obiectivele CONFEUROPA Imprese sunt:

Aducerea la cunoştinţa lumii antreprenoriale a „Sistemul Confeuropa Imprese” şi utilizarea celor mai moderne instrumente pentru promovare, comunicare, organizare dinamic precum şi o reţea largă de parteneri şi birouri în mai multe ţări, care desfăşoară activităţi informative, de asistenţă, de consultanta şi formare in mediul de afaceri.

Prezentarea, în lumea antreprenorială, unei abordări inovatoare a internaţionalizării în ţările europene, structurată pe „Sistemul Confeuropa Imprese” în numele asocierii şi a participării directe a companiilor, în sensul dezvoltării serviciilor create pentru a răspunde nevoilor companiilor interesate din zonă de referinţă, şi pentru a consolida legăturile dintre companiile care operează în diferitele ţări europene, oferindu-le sprijin şi know how, într-o manieră integrată şi cuprinzătoare, disponibilă pentru întreg „Sistemul Confeuropa Imprese”.

Translate »