Acasa

PATRONAT CONFEUROPA IMPRESE ROMANIA AND ITALIA PARTICIPATES IN THE INTERNATIONAL CONGRESS FEDERITALY & INTERNATIONAL MATCHING ROMAEXPORT: MADE IN ITALY MEETS THE WORLD.

President Calogero CAMPISI will be present at the event organized by FEDERITALY on 29 and 30 November 2023 in Rome, to represent Patronat Confeuropa Imprese in the World.The Congress will offer the opportunity to create strategic and commercial partnerships between...

Family Office summit promises a prosperous tomorrow for the Mena region

An exclusive private conference hosted by Sheikh Abdulaziz Bin Duaij Bin Khalifa Al Khalifa Private Office in early November in Dubai sought to create a prosperous tomorrow "to celebrate the pillars of the Mena (Middle East & North Africa) economy". Importance of...

Atest articol

Readers of Opinia Națională are probably familiar with one of the training concepts practiced by Spiru Haret University, that of entrepreneurship education. Even if the role of theoretical training remains important, the orientation of students, masters and even...

CONFEUROPA Imprese a luat naştere pentru a oferi antreprenoriatului italienesc şi, în special, companiilor care fac parte din „Sistemul Confeuropa Imprese”, o abordare nouă şi transnaţională în ţările europene.

CONFEUROPA Imprese pleacă de la ipoteza opusă că există multe caracteristici sociale, economice, culturale şi sistemice care caracterizează aceste realităţi şi le fac interdependente şi strâns legate. În acest scop, urmând dinamica asociaţiilor antreprenoriale din ţările europene, CONFEUROPA Imprese se propune ca un colector al nevoilor companiilor care privesc cu interes această zonă geografică.

CONFEUROPA Imprese este convinsă că, companiile, angajate să-şi consolideze şi să califice procesele de internaţionalizare, pot găsi în „Sitemul Confeuropa Imprese” o oportunitate importantă pentru dezvoltarea activităţilor lor, mai ales, pentru a deschide noi canale comerciale şi a oferi noi puncte de vânzare economice pentru care tinde să facă cunoscut şi apreciat un serviciu, un produs sau o idee.

Obiectivele CONFEUROPA Imprese sunt:

Aducerea la cunoştinţa lumii antreprenoriale a „Sistemul Confeuropa Imprese” şi utilizarea celor mai moderne instrumente pentru promovare, comunicare, organizare dinamic precum şi o reţea largă de parteneri şi birouri în mai multe ţări, care desfăşoară activităţi informative, de asistenţă, de consultanta şi formare in mediul de afaceri.

Prezentarea, în lumea antreprenorială, unei abordări inovatoare a internaţionalizării în ţările europene, structurată pe „Sistemul Confeuropa Imprese” în numele asocierii şi a participării directe a companiilor, în sensul dezvoltării serviciilor create pentru a răspunde nevoilor companiilor interesate din zonă de referinţă, şi pentru a consolida legăturile dintre companiile care operează în diferitele ţări europene, oferindu-le sprijin şi know how, într-o manieră integrată şi cuprinzătoare, disponibilă pentru întreg „Sistemul Confeuropa Imprese”.

Translate »