Actiuni de dezvoltare a proiectului de retea de internationalizare

Confeuropa furnizează companiilor suportul şi instrumentele pentru a le face tot mai active în sensul dezvoltării proiectului de reţea de internaţionalizare prin „Sistemul Confeuropa Imprese” . În particular, Confeuropa:

  • Gestionează acorduri-cadru, înţelegeri şi colaborări cu entităţi instituţionale şi nu numai, pentru a dezvolta şi a potenţia toate activităţile de promovare a companiilor;
  • Realizează proiecte de marketing teritorial în colaborare cu sistemul cameral italian din străinătate şi cu principalele asociaţii de categorii antreprenorială din străinătate;
  • Sprijină companiile în acţiuni care implică programarea reţelei de internaţionalizare cu scopul de a amplifica creşterea organizaţională a conceptului de “Made in Italy” şi a Sistemului Italian.
Translate »