Activitati de promovare, informare si comunicare

Confeuropa Imprese urmăreşte răspândirea cunoştinţelor despre modelul reţelei de internaţionalizare prin utilizarea instrumentelor informative şi de comunicare. În particular Confeuropa:

  • Gestionează o bancă de date prin principalele sisteme informative în materia internaţionalizării care reprezintă, în practică, reţeaua de comunicare a Confeuropa, in relaţie şi cu „Sistemul Confeuropa Imprese”;
  • Se ocupă de redactarea unor publicaţii anuale;
  • Confeuropa News, colecţie de referinţe utile, despre oportunităţile de afaceri şi serviciile oferite în ţările în care companiile vor să internaţionalizeze;
  • Organizează anual convenţii şi întruniri, importante evenimente de comunicare şi promovare a entităţilor instituţionale şi a mediului antreprenorial italienesc;
  • Colaborează cu mass media naţională si internationala pentru a oferi o vizibilitate mai amplă a proiectelor şi a activităţilor de internaţionalizare şi pentru a consolida relaţiile cu comunităţile de business italieneşti;
  • Desfăşoară activităţi de reprezentanţă şi de lobbying către instituţiile italieneşti şi străine cu sprijinul principalilor actori locali angrenaţi în promovare;
  • Dezvoltă acţiuni de promovare pentru Universităţi şi Institute de formare profesională italieneşti şi organizează stagii către propriile sedii operative.
Translate »