Carta valorilor si codul de etica
În desfăşurarea activităţilor destinate urmăririi scopurilor sociale, organismele reprezentative şi executive ale Confeuropa adoptă comportamente aşezate pe principiile de responsabilitate etică, socială, de corectitudine, atât în interior cât şi faţă de terţi, precum este indicat în Carta Valorilor şi în Codul de Etică al confederaţiei.

Confeuropa garantează:

  • deschiderea către mediul de afaceri în ţările europene;
  • calitatea serviciilor oferite;
  • cordialitatea şi prietenia către toţi;
  • integritatea;
  • îndreptarea către inovarea continuă;
  • performanţa echipei şi rezultate evidente ;
  • transparenţa informaţiilor furnizate;
  • comunicarea şi feedback-ul pozitiv.
Translate »