Planul Național de Redresare și Reziliență

Pilonul I. Tranziția verde

Componenta C6. Energie

Măsura de investiții – Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, aferente schemei de ajutor de stat notificată

Translate »