Reteaua de planificare a dezvoltarii

Confeuropa furnizează companiilor suportul şi instrumentele pentru a le face tot maiactive în sensul dezvoltării proiectului de reţea de internaţionalizare prin „Sistemul Confeuropa Imprese” . În particular, Confeuropa:

Gestionează acorduri-cadru, înţelegeri şi colaborări cu entităţi instituţionale şi nu numai, pentru a dezvolta şi a potenţia toate activităţile de promovare a companiilor;

Realizează proiecte de marketing teritorial în colaborare cu sistemul cameral italian din străinătate şi cu principalele asociaţii de categorii antreprenorială din străinătate;

Sprijină companiile în acţiuni care implică programarea reţelei de internaţionalizare cu scopul de a amplifica creşterea organizaţională a conceptului Sistemului Italian.

Translate »